Înmatriculări auto

Inmatriculari auto: 

► ÎNTOCMIREA şi/sau DEPUNEREA DOCUMENTELOR NECESARE PT. S.R.P.C.I.V. ( Serviciul Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări  Vehicule)

– înmatricularea în circulaţie a autovehiculelor noi;            – înmatricularea în circulaţie a autovehiculelor second hand care nu au mai fost înmatriculate în România; – transferul de proprietate a unui autovehicul care este înmatriculat în circulaţie în România; – înmatricularea provizorie (numere roşii);  – radierea din circulaţie a autoturismelor înmatriculate în România; – radierea autoturismelor din evidenţele serviciilor de Taxe şi Impozite ale primăriilor;  – preschimbarea Certificatelor de înmatriculare (taloane), în caz de :  pierdere/furt, deteriorare, schimbare adresă/denumire, modificări care apar în C.I.V, schimbarea numărului de înmatriculare;          Permise auto  – preschimbarea permiselor de conducere emise de statul român, în caz de : pierdere sau furt, deteriorare, expirare şi în cazul schimbării numelui/adresei proprietarului; – preschimbarea permiselor eliberate de alte state (permis străin); – redobândirea permiselor în cazul anulării în urma unor sentinţe judecătoreşti      

 R.A.R.  ► PREZENTAREA autovehiculului la R.A.R. pentru servicii (eliberare carte identitate vehicul, omologare, certificare autenticitate, modificări în C.I.V., eliberare duplicat C.I.V. şi alte servicii prestate de Registrul Auto Român)    

    A.N.A.F. ► ÎNTOCMIREA şi/sau DEPUNEREA DOCUMENTELOR  necesare pentru obtinerea Certificatelor de T.V.A.      

PRIMARIA ► ÎNTOCMIREA şi/sau DEPUNEREA DOCUMENTELOR NECESARE la PRIMĂRIE     ( Serviciul Taxe şi Impozite):  -Declararea autoturismelor în termen de 30 zile. – Declararea autoturismelor care au depasit termenul de 30 zile. – Eliberare Certificate de Atestare Fiscală. – Scoatere din evidenţe de la Serviciul Taxe şi Impozite 

  ► SERVICII DE CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL AUTO  

► Prezentarea autovehiculului la staţiile I.T.P. pentru inspecţia tehnică periodică 

► Radalex Asig Concept SRL încheie de asemenea contracte de vânzare-cumpărare, fişe de înmatriculare, certificate de radiere, precum şi toate cererile, declaratiile şi alte acte necesare punerii şi scoaterii din circulaţie a unui autovehicul.   

►  Radalex Asig Concept SRL oferă de asemenea:   – TOATE  tipurile de asigurări (RCA, CASCO, CMR,MEDICALE,CALATORIE)  – traducerea documentelor autovehiculelor provenite din străinatate necesare efectuării demersurilor la SRPCIV .                                    

      Important!Toate aceste servicii vă sunt oferite fără să vă deplasaţi, fără să vă pierdeţi timpul şi să vă consumaţi nervii la cozi!